Website Builder

AANBOD

AANBOD


Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor diagnose, advies en behandeling bij:

Articulatieproblemen

Kinderen kunnen soms moeilijkheden ondervinden bij de uitspraak van bepaalde klanken. Via een gedragsmatige aanpak worden deze klanken aangeleerd en geïmplementeerd in dagelijkse spreeksituaties. Ook jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor het verbeteren van hun articulatie.

Afwijkend mondgedrag

Bij foutieve mondgewoonten zoals duim- en vingerzuigen, open mondgedrag, habitueel mondademen, afwijkende tongligging in rust, afwijkend slikken,… kan u bij ons terecht voor oromyofunctionele therapie (OMFT). Dit is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond. Het afwijkend mondgedrag leidt regelmatig tot articulatieproblemen zoals lispelen of slissen. De oromyofunctionele therapie gebeurt gewoonlijk in samenwerking met een tandarts of orthodontist.
 

Taalontwikkelingsproblemen

Wanneer de taalontwikkeling vertraagd op gang komt en/of het kind zijn taal op een verkeerde manier gebruikt, stimuleren en remediëren wij de taalvaardigheden: taalgebruik, taalvorm, communicatie… We gaan bij taalontwikkelingsproblemen steeds na wat de oorzaak is: beperkt taalaanbod, vertraagde spraak- en taalontwikkeling, verstoorde spraak- en taalontwikkeling, kinderafasie na hersenletsel, … 

Leerproblemen 

Bij sommige kinderen komt het leren lezen, schrijven en/of rekenen wat moeizamer op gang. Wij trachten deze kinderen te ondersteunen bij deze leerprocessen. Wanneer er sprake is van een leerstoornis, zoals dyslexie, dysorthografie en/of dyscalculie, begeleiden wij naast het kind ook de ouders en de klas bij het opstellen van STICORDI-maatregelen (Stimuleren, Compenseren, Remediëren, Differentiëren en Dispenseren).

Neurogene taal- en spraakstoornissen

Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (door trauma, beroerte, …) kunnen personen problemen vertonen met het begrijpen en/of produceren van taal (afasie, dysarthrie, apraxie). Wij geven een behandeling op maat en werken hierbij nauw samen met de omgeving van de patiënt.
 

Slikproblemen

Slikproblemen (dysfagie) bij volwassenen kunnen ontstaan door een trauma of beroerte, maar ook door dementie, de ziekte van Parkinson, MS, ALS, hoofd- en halskanker,… Een uitgebreid slikonderzoek in het ziekenhuis is vaak aangewezen. Vervolgens zullen wij revaliderende en/of compenserende technieken aan de patiënt aanleren.