Web Site Creator


WERKING


De meeste sessies gaan door in het kabinet. Begeleiding op school is mits toelating van de schooldirectie mogelijk (tijdens de lesuren: enkel kinderen met een reeds gestelde diagnose). 

Logopedische sessies duren 30 of 60 minuten. De duur en de frequentie van de sessies is afhankelijk van de leeftijd, de problematiek en de praktische organisatie. 

Standaardprocedure

1. Na aanmelding via telefoon of e-mail dient u langs te gaan bij uw huisarts of een bevoegd geneesheer-specialist om een voorschrift voor een logopedisch aanvangsbilan te bekomen. 
2. Vervolgens kan het logopedisch onderzoek doorgaan. De duur hiervan varieert naargelang de aard en de ernst van de stoornis. Het logopedisch aanvangsbilan zal worden opgesteld.
3. Met het logopedisch aanvangsbilan haalt u ten slotte een voorschrift voor de logopedische begeleiding bij een bevoegd geneesheer-specialist. 
Alle documenten worden nadien aan de logopediste overhandigd zodat deze het aanvraagdossier voor het ziekenfonds kan vervolledigen. Het aanvraagdossier dient men ten laatste 60 dagen na het eerste testmoment bij het ziekenfonds in te dienen. Bij taalontwikkelingsstoornissen is het tevens noodzakelijk om het resultaat van een gehoortest en een intelligentietest toe te voegen bij de aanvraag. 

Indien een andere procedure gevolgd kan worden (afhankelijk van de problematiek en/of het betreffende ziekenfonds), dan zal dit met u besproken worden.
We trachten u zo goed mogelijk te begeleiden doorheen dit administratieve gedeelte.

GDPR-wetgeving

Meer informatie omtrent onze verwerking van uw persoonlijke gegevens kan u terugvinden in het document GDPR.